PROFIL

Mám 43 rokov, som podnikateľ a absolvent Akadémie policajného zboru v Bratislave. K mojim koníčkom patrí šport, kultúra a cestovanie. Na funkciu poslanca Vyššieho územného celku som sa rozhodol kandidovať, pretože by som chcel priniesť ľuďom viac radosti v podobe zveľaďovania kultúry a športu , starať sa o rozvoj Petržalky a pomáhať ľuďom. Podstatné nie sú sľuby, ale činy. Tie moje hovoria za seba: Podpora slovenskej filmovej tvorby , sponzorovanie futbalových klubov , podpora detí z detských domovov , založenie Športového klubu, obnovenie premávania historických konských povozov a mnohé ďalšie.

JUDr. Jozef Krajča

 • a

  VIAC ŠPORTU

  Kandidát na poslanca BSK

 • a

  VIAC KULTÚRY

  Kandidát na poslanca BSK

 • a

  VIAC RADOSTI

  Kandidát na poslanca BSK

"Chcem priniesť ľuďom viac radosti v podobe zveľaďovania kultúry a športu , starať sa o rozvoj Petržalky a pomáhať ľuďom."

- Judr. Jozef Krajča

Po zvolení by som sa chcel venovať konkrétne:

"Viac kultúry...viac športu...viac radosti!"

- Jozef Krajča - Volte č. 37 -

Program:

14. októbra o 14.00 hod - Denné centrum Vyšehradská

15. októbra o 16.00 hod - predstavenie kandidátov VÚC - Tesco Extra Panónska Cesta

16. októbra o 16.00 hod - Petržalská svadba - DK Zrkadlový Háj

22. októbra o 14.00 hod - Dom tretieho veku Polreckého

22. októbra o 17.00 hod - DK Lúky (kultúrny program)

23. októbra o 14.00 hod - Denné centrum Strečnianska

24. októbra o 14.00 hod - Denne centrum Osuského

26. októbra o 11.00 hod "Športujeme pri guláši" - Ovsišské námestie

29. októbra o 17.00 hod - Dom kultúry Ovsište

5. novembra o 15.30 hod - Rusovské námestie pred Coop - Jednota